BejelentésMűvészet

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

MŰTÁRGYLISTA


A 435 tételből álló jegyzék az érettségi vizsga központi képanyagát tartalmazza. A befogadói ismeretek mérése során minden más, a listában nem szereplő alkotó, műtárgy, tárgy ismerete, konkrét felismerése nem követelmény. Bármely más műtárgy, tárgy is szerepelhet azonban a vizsgafeladatokban, abban az esetben, ha nem konkrét ismeret mérését szolgálja (pl. formaelemzés).


Középszintű követelmény az alábbi listában szereplő, normál betűvel szedett alkotók ismerete, és/vagy az adott művek felismerése és elhelyezése a megfelelő művészettörténeti korban vagy kultúrában (lásd normál betűvel szedett ismeretek).


Emelt szintű követelmény az alábbi listában szereplő, vastag betűvel szedett további alkotók ismerete, az adott művek felismerése és az adott műlistában szereplő művek kormeghatározása évszázados pontossággal (lásd vastagon szedett ismeretek).


Abban az esetben, ha a listában szereplő tétel nem konkrét műtárgy (pl. egy Zsolnay porcelán) az adott tárgy meghatározó jegyei alapján a megfelelő kultúrában vagy korban történő elhelyezése a követelmény. A fotók, továbbá a népművészeti és az Európán kívüli kultúrák műtárgyai, tárgyai esetében emelt szinten sem követelmény a pontos kormeghatározás. Minden ismeret, ami az alábbi listában zárójelben szerepel, nem követelmény, csupán pontosító információ (lásd zárójel). A lista bizonyos elemei időről időre változhatnak, hogy a műtárgylista folyamatosan megújulva őrizze aktualitását.


ŐSKOR


1. Stonehenge, bronzkor


2. Őskori lakóházak (pl. (Çatal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr. e. 6000 k.


3. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum)


4. Lausseli Vénusz (kő dombormű), felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Franciaország)


5. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum)


6. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum) (=MNM)


7. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k.


ÓKORI EGYIPTOM


8. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k.


9. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak


10. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel


11. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre)


12. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


13. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)


14. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


15. Echnaton fáraó családjával (kő dombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen)


16. Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr. e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


17. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)


18. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)


19. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


20. Bútorok Tutenchamon sírleletéből (pl. Tutenchamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


ÓKORI MEZOPOTÁMIA


21. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur


22. Lamassu (kapuőrző démon), Kr. e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen)


23. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)


24. Alabástrom női fej Urukból, Kr. e. 2800 k. (Bagdad, Irak Múzeum)


25. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum)


26. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre)


27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British Museum)


ÓKORI GÖRÖGORSZÁG


28. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta


29. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz.


30. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén


31. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)


32. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion


33. Zeusz oltár, Kr. e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum)


34. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)


35. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)


36. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)


37. Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr. e. 350-340. (Róma, Museo Vaticano)


38. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum)


39. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)


40. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma, Museo Vaticano)


41. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothčque Nationale)


42. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre)


43. Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr. e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen)


ETRUSZK, RÓMAI


44. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia)


45. Colosseum, 70-90. Róma


46. Pantheon, 118-128 k. Róma


47. Vettiusok háza, I. sz. Pompei


48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma


49. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)


50. Forum Romanum rekonstrukció


51. Traianus oszlopa, 110 k. Róma


52. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma


53. Augustus szobra, I. sz. Róma


54. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino)


55. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)


56. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3.


KORAKERESZTÉNY


57. Santa Sabina, 422-432. Róma


58. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna


59. Palotakápolna, 805. Aachen


60. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia


61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College)


NÉPVÁNDORLÁS KORA


62. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM)


63. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)


64. Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár)


65. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM)


66. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum)


67. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum)


68. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer)


69. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM)


BIZÁNC


70. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly


71. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna


72. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev


73. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco)


74. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art)


75. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)


76. Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár)


ROMANTIKA


77. Maria Laach, bencés templom, XI-XIII. sz. (Koblenz mellett)


78. Pisai dóm, XI-XIII. sz.


79. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170.


80. Szt. Mihály-templom, 1033. Hildesheim


81. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják


82. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva


83. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2


84. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)


85. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról


86. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum)


87. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)


88. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale)


89. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest)


90. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG)


91. Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library)


GÓTIKA


92. Párizsi Notre Dame, 1163-1250.


93. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389)


94. Chartres-i székesegyház, 1194-1220.


95. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence


96. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515.


97. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága


98. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége


99. Veleméri templom, XIV. sz.


100. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad


101. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet-templom északi kapuzata


102. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm


103. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária-templom


104. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)


105. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.


106. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)


107. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)


108. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi)


109. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)


110. M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása (MNG)


111. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, 1508-1517.


112. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery)


113. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre)


114. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée Condée)


115. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan Library; Szentpétervár, Ermitázs)


116. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár = OSZK)


117. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)


118. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)


119. Az egyszarvú legendája, gobelinsorozat, (Párizs, Musée Cluny)


120. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic)


121. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano, Üvegmúzeum)


RENESZÁNSZ


122. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze


123. (Filippo) Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, 1421 k. Firenze


124. (Benedetto) da Maiano - Cronaca: Palazzo Strozzi, 1498-1508. Firenze


125. (Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor)


126. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett


127. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550. Róma


128. Egy Loire menti reneszánsz kastély (pl. Chenanceaux, Chambord vagy Blois)


129. Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva


130. Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz.


131. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz.


132. Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom


133. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz.


134. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é.


135. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova)


136. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence)


137. Michelangelo (Buonarotti): Pietŕ, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)


138. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)


139. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo-templom sekrestyéje)


140. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale)


141. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum)


142. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella)


143. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco)


144. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)


145. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi)


146. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery)


147. (Andrea) Mantegna: Pietŕ, 1506. (Milánó, Brera)


148. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriuma)


149. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery)


150. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre)


151. Leonardo (da Vinci): Vázlatok az emberalak tanulmányozásához vagy más tanulmányrajz


152. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum = SZM)


153. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)


154. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella Sistina)


155. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)


156. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)


157. (Benvenuto) Cellini: Sótartó, 1543. (Bécs, Hofmuseum)


158. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM)


159. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery)


160. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet (Párizs, Louvre)


161. (Hugo) van der Goes: Portinari oltár, 1475 k. (Firenze, Uffizi)


162. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480-1485. (Madrid, Prado)


163. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)


164. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)


165. (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar, Múzeum)


166. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. (London, National Gallery)


167. Id. (Pieter) Bruegel: Téli vadászat, 1565. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)


168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)


169. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM)


170. (Angelo) Bronzino: Toledói Eleonóra, XVI. sz. vége (Firenze, Uffizi)


BAROKK


171. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma


172. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma


173. (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma


174. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u.


175. Melki bencés apátság, 1702-től


176. Drezdai Zwinger, 1711-1722.


177. Győri karmelita templom, 1721-1729.


178. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd


179. Santa Maria-templom, XVIII. sz. Mexikó


180. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger


181. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della Vittoria)


182. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton plébániatemplom főoltára)


183. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek)


184. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. (Amsterdam, Rijksmuseum)


185. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A három kereszt (rézkarc), 1662.


186. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum)


187. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado)


188. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado)


189. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)


190. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo)


191. (Georges de) La Tour: A születés, XVII. sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts)


192. (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691-1694. Róma, San Ignazio mennyezetfreskója


193. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)


194. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753.


195. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k. plébániatemplom)


196. (Franz) Sigrist: A négy fakultás, 1781. Eger, Líceum


197. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl. könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával)


KLASSZICIZMUS


198. British Museum, 1823-1844. London


199. Péchy Mihály: Nagytemplom 1805-1821. Debrecen


200. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest


201. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom


202. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789-1805. (Bécs, Augustinerkirche)


203. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG)


204. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)


205. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)


206. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)


207. Egy Wedgwood kerámia a XIX. sz. elejéről (pl. váza, 1805. London, Victoria & Albert Museum)


208. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. vége, Budapest, Iparművészeti Múzeum)


ROMANTIKA, REALIZMUS


209. Parlament, 1840-1865. London


210. Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója


211. Operaház, 1860-1875. Párizs


212. (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889. Párizs


213. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest


214. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest


215. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest


216. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz. - 1874-1896. Schulek Frigyes - restaurálás


217. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs


218. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)


219. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado)


220. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle)


221. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre)


222. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery)


223. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)


224. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)


225. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)


226. (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre)


227. (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre)


228. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)


229. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG)


230. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)


231. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)


232. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)


233. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)


234. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)


235. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG)


236. Zichy Mihály: Illusztráció a „Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG)


237. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)


238. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883-1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe)


IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS


239. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)


240. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, Neue Pinakothek)


241. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre)


242. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre)


243. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney Gyűjtemény)


244. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886.


245. (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885-1887. (London, Courtauld Institute)


246. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, Nationalgalerie)


247. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)


248. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény)


249. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemaldegalerie Neue Meister)


EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS


250. (William) Morris-(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London


251. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona


252. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893. Brüsszel


253. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k.


254. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898-1899. Bécs


255. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest


256. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest


257. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert


258. Medgyaszay István: rákosmulyadi r. k. templom, 1910.


259. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum


260. Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895-1902. Kolozsvár


261. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG)


262. (Edward) Burne-Jones: A rémfej, 1887. (Stuttgart, Staatsgalerie)


263. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM)


264. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril (litográfia), 1893. (Albi, Musée d’Albi)


265. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie)


266. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893.


267. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt.)


268. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG)


269. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)


270. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)


271. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG)


272. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG)


273. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)


274. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest


275. Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek ülésű standard széke, 1859. évi típus)


276. Henry van de Velde bútorai (pl. szecessziós szék és asztal 1895-ből)


277. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról


XX. SZÁZAD ELSŐ FELE


278. (Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899-1904. Chichago


279. (Peter) Behrens: Hoechst festékgyár, 1920-1925. Berlin


280. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau


281. (Gerrit Thomas) Rietveld: Schroeder-ház, 1924. Utrecht


282. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania)


283. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest


284. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest


285. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d’Art Moderne)


286. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)


287. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art)


288. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)


289. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)


290. (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum)


291. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Modern Art)


292. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art)


293. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)


294. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)


295. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d’Art Moderne)


296. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény)


297. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon)


298. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)


299. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill Gyűjtemény)


300. (Man) Ray: Lautréaumont mondásának illusztrációja, a Minotaure folyóiratból, 1933.Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!